Pierwszy krok w stronę skutecznego leczenia łysienia.

+48 48 38 68 368

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw - Bony na innowacje dla MŚP

TrichoLAB Sp. z o.o. w okresie od 1.7.2017 do 30.6.2018 realizuje projekt pt.: pt. „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, umożliwiających automatyczną analizę zdjęć wykonywanych w trakcie badań trichoskopowych”.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw". Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP".
Numer umowy o dofinansowanie Projektu: POIR.02.03.02-14-0025/17-00.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu: 31.8.2017r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Koordynator Projektu: Michał Kasprzak michal.kasprzak [et] tricholab.com 
TrichoLAB Sp. z o.o. ul. Wielicka 38, 02-657 Warszawa Tel. +48 22 295 04 00

 Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych instytucji:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - www.poig.gov.pl 
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego - www.parp.gov.pl 
Unia Europejska - www.europa.eu 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mir.gov.pl

INFORMACJE O PRZETARGACH